Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

TCMB’nin, Çek Defterlerinin Zorlama Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Beyanat’de Değişiklik Yapılmasına Dair Beyanat’i Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumluluk sahibi olduğu tedarik 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltildi.

Bu değişikliğin ardından laf konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:

“Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde takdim edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 2 bin 670 lira ya da üzerinde ise 2 bin 670 lira, çek bedeli 2 bin 670 liranın aşağı ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 2 bin 670 lira veya aşağı ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2 bin 670 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 2 bin 670 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2 bin 670 lirayı ödemekle yükümlüdür.”

öte taraftan yapılan değişiklikle, tebliğin geçici ikinci maddesinde de değişikliğe gidildi. Değişiklikle, bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde takdim edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.680 liraya değin ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680 liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla mesul kılındı. Laf konusu miktar, son değişiklikten önceki 1.345 lira olarak belirlenmişti.

Tebliğ 29 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir