Merkez Bankası, hükümete “Açık Mektup” gönderdi

Merkez Bankası, hükümete

Merkez Bankası, hükümet adına Define ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a “Açık Mektup” yolladı. 2020 sene sonu enflasyonunun kasıt aralığının üstünde gerçekleştiği belirli mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe varmak için alınan ve alınması gereken önlemler yer aldı.

Mektupta, 2020 yılında enflasyonu belirleyen faktörler hakkında bilgi verildi. Hedefe varmak için alınan önlemlere ilişkin de değerlendirmelerin yer aldığı mektupta, geçen ay, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda daimi düşüşe ve fiyat istikrarına göze çarpan eden enerjik göstergeler oluşana değin “uzun bir müddet” korunacağı ve “gerekmesi durumunda ek sıkılaşma yapılacağı” yönündeki sözlü yönlendirmeyle sıkı duruşun güçlendirildiği ifade edildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

“Kasım ve aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında gerçekleştirilen enerjik mali sıkılaştırmanın krediler ve iç istek üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin ışık halkası gelmesi beklenmekte, bu vesile ile enflasyon üzerinde etkili olan istek ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceği, 2022 sene sonunda yüzde 7’ye ve 2023 sene sonunda ise orta vadeli maksat olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı varsayım edilmektedir.

Tahminler enflasyonun 2021 ve 2022 varsayım hedefleriyle uyumunu sağlayacak bir parasal sıkılık düzeyi varsayımı aşağı üretilmiştir. Ayrıca, küresel artış ve dış istek görünümünde salgın kaynaklı olumsuz bir şokun yeniden yaşanmayacağı, küresel tehlike iştahında yaşanan olumlu gelişmeler ile birlikte Türkiye’ye özgü risk algılarında iyileşmenin devam edeceği bir görünüş esas alınmaktadır. 2021 yılı için oluşturulan varsayım patikasında ücretler, yiyecek fiyatları ve milletlerarası emtia fiyatları enflasyonu yukarı yönü olan, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile enflasyon beklentileri ise enflasyonu aşağıda yönü olan etkilemektedir. Bu etkileşim içerisinde sıkı parasal duruşun yapacağı kuvvetli etkinin, 2021 sene sonu enflasyonunun yüzde 9,4 düzeyine gerilemesini sağlayacağı öngörülmektedir. Ama, bu tahminler üzerinde yukarı yönlü riskler belirgin bir şekilde önemini korumaktadır. bu nedenle, dinç sıkı para politikası duruşunun devam ettirilmesi yükümlülük talep etmektedir.”

 

 

“ENFLASYONUN ÖNGÖRÜLEN TAHMİN PATİKASI ÇERÇEVESİNDEKİ GELİŞİMİ SÜREKLİ VE YAKINDAN İZLENECEK”

Mektupta, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB’nin uygulayacağı para politikasının temel prensiplerinin 16 Aralık 2020’de açıklanan Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı hatırlatıldı.

Enflasyon hedeflemesi rejiminde merkez bankalarının, para politikası aktarımının süresini dikkate alarak, orta vadeli bir perspektifle gelecekteki enflasyonu teftiş etmeye çalıştığı kayıtlı mektupta, para politikası kararlarının toplam talep ve enflasyon üzerindeki etkileri gecikmeli olarak görüldüğünden, politika duruşunun enflasyon tahminlerine yönelik oluşturulmasının daha etkin bir tatbik olduğu bildirildi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, Enflasyon Raporlarında paylaşılan tahminler aynı zamanda bir ‘tahmin hedefi’ ve enflasyon beklentilerine referans oluşturmak suretiyle ara hedeftir. Bir öteki ifadeyle, orta vadeli enflasyon hedefine yakınsarken beklentileri daha etkin şekilde yönetebilmek için, enflasyonun gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimler için referans olacak layık kısa vadede enflasyon tahminleri, orta vadede ise enflasyon hedefidir. Enflasyonda mevcut seviyeler, yukarı yönlü riskler ile birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 5 hedefinin oldukça uzağında olunduğu açıktır.

Ocak Enflasyon Raporu’nda sunduğumuz tahminler yüzde 5 enflasyon hedefine 2023 yılında ulaşabileceğimizi göstermektedir. bu nedenle, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına dek, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmak amacıyla, enflasyon hedeflemesi rejimi tüm unsurlarıyla uygulanacaktır. Bu süreçte, enflasyonun öngörülen tahmin patikası çerçevesindeki gelişimi sürekli ve yakından izlenecektir. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır. “

 

 

“AÇIK, SAMİMİ VE ETKİLİ BİR İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM POLİTİKASI YÜRÜTÜLECEK”

Hükümete gönderilen mektupta, mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli gaye patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ek sıkılaştırma önden ve kararlılıkla yapılacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, enflasyonun esas eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergelerin, yayılma endekslerinin, istek ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedefleriyle uyumunun yakından izleneceği kayıtlı mektupta, “Para politikasındaki bu sıkı duruş, amaç ufku içerisinde ülke risk priminin düşmesine, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine, zıt para ikamesinin başlamasına, döviz rezervlerinin yükselme eğilimine girmesine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır. Bu şart, bir yanlamasına makroekonomik ve parasal istikrarı olumlu etkilenirken, öteki yanlamasına para politikasının sıkılık düzeyinin bu şartlar aşağıda uyarlanmasına da imkan sağlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmada enerjik politika koordinasyonu zarfında para ve maliye politikası arasındaki benzeşen güdümün güçlendirilmesiyle sağlanacak finansal konsolidasyonun enflasyon hedeflerine varılmasında fazla kayda değer bir girdi sağlayacağının altı çizildi.

Bu çerçevede mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesinin kritik bir öncelik olarak önemini koruduğu kaydedilen mektupta, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Parasal duruşun yanı sıra yönetilen/yönlendirilen fiyat ve ücret ayarlamaları, gelirler politikası ve halk borca girme stratejisinin de para politikası hedefleriyle düzenli bir şekilde belirlenmesi, enflasyonla mücadelemizi destekleyecektir. Keza hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımları beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece kayda değer bir takviye sağlayacaktır. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi, fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda TCMB, yapısal unsurları çözümleme etmeye, politika önerileri geliştirmeye ve enflasyonla mücadelenin önemi konusunda ilgili paydaşlar ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.

bir de, para politikasının kurgulanması ve uygulanmasında, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirliğin artırılması ve geliştirilmesi suretiyle para politikasına olan güvenin iyileştirilmesi yönünde de adımlar atılacaktır. sonuç olarak, fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda Merkez Bankası elindeki tüm araçları bütün, zamanlı, etkili, zinde ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecektir.”

Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun tüm katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları istikrarlı bir şekilde atmalarının olduğu kayıtlı mektupta, “Bu çerçevede, enflasyonla çaba sürecini tüm tarafların da sahiplendiği bir sürece dönüştürmek üzere açık, samimi ve etkin bir iş birliği ve iletişim politikası yürütülecektir.” ifadelerine yer verildi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bahçelievler escort İstanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort ataşehir escort ankara escort bayan