YASED, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyuma yönelik atılan adımları destekliyor

Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “YASED olarak Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecini bir öncelikli hedef haline getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürece oluşturduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz kapsamındaki etkinlikler ve yeşil dönüşümü destekleyici çalışmalar ile katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımlayarak eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturulduğunu duyurdu.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dünyada giderek önem kazanan yeşil ekonomi kavramının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte daha da ivme kazandığını belirtti.

Küreselleşen dünyadaki gündemi yakalamanın önemine dikkati çeken Sargın, şunları kaydetti:

“Dünyadaki son gelişmelere de baktığımızda, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı hedefi ile yola çıkmış olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde birçok sektörde standart ve uygulamaları değiştirdiğini görüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’deki yerli ve yabancı sermayeli işletmeleri yakından ilgilendiren sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ve sürdürülebilir ürün regülasyonlarının da yakında yayınlanmasını bekliyoruz. Sıfır atık hedefi ve döngüsel ekonomi yaklaşımı, sadece işletmelerin değil, vatandaşların yaşam biçimlerinin de değişmesini ve dönüşmesini gerektiriyor. Türkiye’nin de bu dönüşüme uyum sağlayacak destekler ve bu tür inisiyatifleri odağına alan politikalar geliştirmesini, başta enerji ve sanayi olmak üzere ilgili tüm alanlarda uyumun sağlanması açısından önemli buluyoruz.”

Sargın, yakın bir tarihte yayınlanmış olan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi belgesinde iş ortamı ve düzenleyici çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve ilgili kurumlara uyumu artıracak çalışmaların ve sektörlerin dönüşümünü destekleyici teşvik mekanizmalarının tasarlanmasının birer öncelikli eylem olarak belirlendiğini hatırlattı.

UDY Stratejisi’ni takiben, yine bu çerçevede, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişiklikle öncelikli yatırımlar kapsamında yer alan çevre yatırımları tanımının revize edilerek atık azaltımı ile birlikte emisyon azaltımı ve su tasarrufuna yönelik yatırımların da teşvik kapsamına alındığını aktaran Sargın, “Bu olumlu gelişmelerin üzerine Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanan eylem planını ise ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu alanda sağlanacak ilerlemenin ülkemizin rekabetçiliğinin artırılarak küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması hedeflerine de katkı sağlayacak olmasını YASED olarak ayrıca önemsiyoruz. Eylem planının hazırlanmasına YASED olarak oluşturduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Platformu kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle biz de katkı sağladık. Bundan sonra da üyemiz uluslararası yatırımcılar ve kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımızla çalışarak eylem planının hayata geçmesine desteklerimizi sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

YASED, yeşil dönüşüm sürecini destekleyecek uluslararası organizasyonlar yapacak

Ayşem Sargın, YASED’in, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat sürecine hazırlanması ve doğabilecek fırsatlardan azami düzeyde faydalanması hedefiyle kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Sargın, YASED’in 265 üyesinden 149’unun AB menşeli firmalar olması nedeniyle kendilerini müzakere masasında gördüklerini, AB kurumları ile bu bakış açısı ile iletişim kurduklarını aktardı.

Üyelerinin çoğunun sürdürülebilirlik odaklı taahhütleri bulunduğunu ve bu konuda önemli yatırımlar yaptıklarını, iş modellerini değiştirecek ciddi hamleler gerçekleştirdiklerini belirten Sargın, şunları kaydetti:

“Bu tecrübenin ülkemiz sanayisine aktarımı ve yaygınlaştırılmasında YASED olarak önemli rol oynayacağımızı düşünüyoruz. Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz kapsamında, belirlenen sektörlerdeki üyelerimizin üst düzey yöneticilerinin yeşil dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri deneyim ve bilgileri paylaşacakları, Ticaret Bakanlığı ve uluslararası sektör temsilcilerinin de katkı ve katılım sağlayacağı çıktı odaklı çalıştaylar ve konferanslar düzenlemeyi ve bu yıl sonunda düzenleyeceğimiz uluslararası yatırımlar zirvemizde yeşil dönüşümü bir tema olarak ele almayı planlıyoruz. Platform kapsamında yürüteceğimiz çalışmalar ile özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar arasında ortak menfaatler doğrultusunda güçlü bir etkileşim oluşturmayı, yeşil mutabakata intibakı en sağlıklı biçimde sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı vermeyi ve bu dönüşümü destekleyecek Ufuk Avrupa başta olmak üzere mevcut ve potansiyel finansman ve teşvik olanaklarından en iyi bir biçimde yararlanılmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Hedeflerimiz arasında, yeşil dönüşüm sürecinde kamu politikalarının geliştirilmesini destekleyecek sektörel analiz ve etki analizleri çalışmaları ve ülkemizde yeşil dönüşüme katkı veren teknolojiler geliştiren startup’larla üyelerimiz arasında iş birliklerine destek de var.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir